Ice on Fire (2019)

IMDb: 7.4/10
View: 41
Sound: ซับไทย

ตัวอย่างหนัง

เรื่องย่อ

เป็นภาพยนตร์สารคดีที่ตระหนักถึงความสำคัญของ Climate Change หรือสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทั่วโลก โดยเล่าถึงเหตุการณ์น้ำแข็งที่ขั้วโลกละลายสูงขึ้น รวมถึงปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศที่ทำลายสิ่งแวดล้อมและก่อเกิดภัยธรรมชาติ ซึ่งล้วนเกิดมาจากฝีมือของมนุษย์ แต่ความพิเศษของภาพยนตร์เรื่องนี้คือ การสื่อสารกับผู้ชมว่า เราทุกคนเป็นฟันเฟืองเล็กๆ ที่หากเราช่วยกันคนละไม้คนละมือ เราจะต่อสู้กับปัญหาเหล่านี้ได้

จุดเด่นของภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ที่การนำเสนอเรื่องราวในมุมมองของคนทั่วไป โดยไม่จำเป็นต้องมีห้องทดลองขนาดใหญ่ หรือมีบริษัทขนาดใหญ่เป็นของตัวเอง เช่น ชาวประมงคนหนึ่งในรัฐคอนเนคติคัลที่หยุดจับปลาและเริ่มเลี้ยงสาหร่ายทะเล และหอยนางรม โดยหอยนางรมจะช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในทะเล ขณะที่สาหร่ายทะเลเมื่อนำไปใช้เลี้ยงวัว จะช่วยลดปริมาณก๊าซมีเทนได้ถึง 90% หรือการทำฟาร์มจากสระว่ายน้ำที่ถูกทิ้งร้างในลอสแอนเจลิส ซึ่งช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้เท่ากับรถยนต์เจ็ดคัน

ลีโอนาร์โดได้กล่าวถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ในงานเปิดตัวว่า “นักวิทยาศาสตร์บอกเราเกี่ยวกับวิกฤตของปัญหาสภาพอากาศ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้น และเช่นเดียวกัน เป็นปัญหาที่เราช่วยกันแก้ไขได้

เรียบเรียงข้อมูลโดย: movie7